Compleet in functioneel groen ®

Boot & Co Boomkwekerijen en Darthuizer bundelen de krachten

Vanaf 1 september 2016 zullen Boot & Co Boomkwekerijen en Darthuizer de commerciële en logistieke krachten bundelen door samen een ‘nieuw’ bedrijf op te richten:

Boot & Dart Boomkwekerijen bv

 

De beide directies menen met deze stap het bedieningsconcept voor haar klanten in de komende jaren beter te kunnen uitbouwen en de continuïteit van het bedrijf beter te kunnen waarborgen.
Met moderne productiemethoden zal een duurzaam geproduceerd topproduct aangeboden kunnen worden. Door deze schaalvergroting zal met meer energie sortimentverbetering kunnen worden ingezet en zullen innovaties worden geïntroduceerd. De grotere slagkracht zal het logistieke netwerk versterken en de adviesfunctie professionaliseren. Kortom een win-win voor onze klanten, maar ook voor onze bedrijven.


De beide moederbedrijven Boot & Co Boomkwekerijen bv en Darthuizer bv zullen bestaande contracten in de komende jaren afwerken. Tot 1 september zullen de beide moederbedrijven als zelfstandige bedrijven actief blijven. De commerciële activiteiten van de nieuwe organisatie zullen na oprichtingsdatum geconcentreerd worden in Boskoop en de logistieke in Boskoop en Zundert. De productie blijft vooralsnog op de oude locaties geconcentreerd.


De aanleiding voor deze bundeling is omdat de markt voor leveringen van plantsoen ten behoeve van openbaar groen snel veranderd. De schaalvergroting van gemeenten en het groeiend aantal collectieve aanbestedingen schept kansen voor de toekomst.
Daarnaast spelen ook maatschappelijke uitdagingen een belangrijke rol zoals, de innovatie van het sortiment, duurzaamheid, Social Return On Investment en levering ‘just in time’.


Boot & Dart Boomkwekerijen bv voor een inspirerende ‘groene’ toekomst


***

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met J.P. de Vries (directeur Boot & Co) tel. 0172-235235 of jpdevries@boot.nl

< Terug

Selectie- en Bestelprogramma

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
> Aanmelden
> Wachtwoord vergeten