Compleet in functioneel groen ®

Disclaimer

Boot & Co Boomkwekerijen b.v. (hierna Boot & Co) zal proberen deze website zo volledig en juist mogelijk bij te houden. Op de website wordt de informatie frequent bijgehouden en of  gewijzigd. Boot & Co kondigt dit niet van te voren aan. Ook geeft Boot & Co niet aan welke informatie is gewijzigd. Het is mogelijk dat op de website onvolledige of onjuiste informatie staat, dit ondanks al onze inspanningen om dat te voorkomen.

 

Boot & Co kan er niet voor instaan dat de door u geraadpleegde informatie van deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt en/of gebruikt. Alle informatie wordt aangeboden in staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete)  garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Boot & Co sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband met het gebruik van de informatie op de website.

Selectie- en Bestelprogramma

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
> Aanmelden
> Wachtwoord vergeten