Kompletny Asortyment Roślin dla zieleni Publicznej

Nowości

Innowacje

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów staramy się być innowacyjni zarówno jeżeli chodzi o proces produkcji, jak i nowy asortyment roślin.

 

Działania naszego działu Research & Development koncentrują się na poszukiwaniu – zgodnie z zapotrzebowaniem rynku – nowych odmian roślin posiadających większą wartość użytkową. Najistotniejszymi właściwościami, jakimi powinny odznaczać się te rośliny są:

 

Rośliny spełniające te warunki gwarantują odniesienie sukcesu. Krzyżowanie i selekcja to zabiegi niezwykle czasochłonne, a poza tym są kwestią myślenia długoterminowego. W czasie tego procesu po chwilach rozczarowań następują chwile triumfu. Zanim roślina, za której jakość zagwarantować, będzie mogła zostać wprowadzona na rynek, poddawana jest przez długi czas różnym testom.