Kompletny Asortyment Roślin dla zieleni Publicznej

Certyfikacja

Boot & Co należy do nielicznych firm szkółkarskich, którym udało się zdobyć certyfikaty ISO 14001 oraz ISO 9001 oraz certyfikat Milieukeur.

 

ISO 9001 to uznawany na całym świecie system jakości, którego celem jest stworzenie struktur organizacji wewnętrznej firmy i czuwanie nad jej prawidłowym działaniem, w tym także nad procesami samodzielnego opracowywania nowych roślin.

 

ISO 14001 to z kolei uznana na całym świecie norma  zapewniająca stosowanie w firmie procedur uwzględniających ochronę środowiska naturalnego. Istotną cechą tej normy jest formułowanie założeń strategicznych, uwzględniających zobowiązanie się do ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Dotyczy ona działalności wszystkich działów firmy.

 

Szkółka Boot & Co przykłada bardzo dużą wagę do prowadzonych przez Dział R&D (Badania i Rozwój) prac nad nowymi odmianami roślin, które oprócz większej wartości użytkowej, będą mniej obciążające dla środowiska, zarówno w szkółce jak i u ostatecznych użytkowników, chodzi np. o ograniczenie ilości stosowanych w produkcji środków chemicznych.

 

Certyfikaty ISO oraz certyfikat ekologiczny stanowią dla naszych klientów gwarancję, że dokonują zakupów u wiarygodnego i odpowiedzialnego szkółkarza, który dostarcza produkty pożądanej jakości i pracuje na korzyść środowiska naturalnego.

 

W sprawie norm, które gwarantują certyfikat Milieukeur odsyłamy do strony Stchting Milieukeur.

 

Boot & Co uczestniczy również w pracach holenderskiej platformy MVO (przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie).