Kompletny Asortyment Roślin dla zieleni Publicznej

Disclaimer

Spółka Boot & Co Boomkwekerijen b.v. (dalej: Boot & Co) dokłada wszelkich starań, aby ta strona internetowa była jak najbardziej kompletna i aktualna. Informacje na tej stronie są często aktualizowane i zmieniane. Boot & Co nie ogłasza tego wcześniej. Boot & Co nie podaje także, które informacje uległy zmianie. Może zdarzyć się, że informacje na stronie internetowej będą niepełne lub nieprawidłowe, mimo wszelkich wysiłków, jakich dołożyliśmy, aby temu zapobiec. 

 

Boot & Co nie może zagwarantować, że informacje zaczerpnięte z tej strony nadają się do celu, w jakim ich szukano i w jakim będą wykorzystane. Wszystkie informacje są udostępniane w postaci, w jakiej są i bez jakichkolwiek (domyślnych) gwarancji lub rękojmi dotyczących ich rzetelności albo przydatności do określonego celu bądź też gwarancji w innym zakresie.

 

Boot & Co wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej lub związane z wykorzystaniem tych informacji.